juny, 2009

La llum de Grècia

Degué ser més o menys en aquests mateixos paratges, en el curs d’un dels meus primers viatges, que vaig fer un descobriment. En un moment determinat, les coses del món exterior es presentaren davant els meus ulls amb una netedat, amb una perfecció sorprenent, exacerbada. […] L’aire tenia una puresa turgent, estirada. La llum el […]

Saint-Hilaire (3/3)

El campanar de Saint-Hilaire era el que donava a totes les ocupacions, a totes les hores, a tots els punts de vista de la vila la seva figura, el seu coronament, la seva consagració. De la meva habitació estant, jo no podia percebre sinó la seva base, que havien recobert amb pissarres; però quan el […]

css.php